Domeniile în care informarea despre mediere este obligatorie

Potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, informarea despre mediere va fi obligatorie în anumite domenii şi tipuri de litigii. Astfel, părţile sunt obligate ca, înainte de proces, să participe la o şedinţă gratuită de informare privind scopurile, avantajele şi limitele medierii. În urma şedinţei, urmează fie procedura medierii (pentru părţile care aleg această cale) fie sesizarea instanţei de judecată. Pentru justiţiabilii din a doua categorie, mediatorul va elibera un certificat de informare, cu care se vor prezenta la proces.

Noua lege prevede sancţiuni pentru cei care refuză sau nu participă la şedinţa de informare prealabilă. Astfel,  în perioada 15 februarie – 1 august, cererile de chemare în judecată nu vor fi respinse pe motivul neparticipării la şedinţa de informare (cum se va întâmpla după 1 august) , însă instanţa va putea aplica o amendă de la 100 la 1000 de lei.

Domeniile în care este obligatorie informare cu privire la mediere înaintea participării la şedinţa de judecată sunt: a) domeniul protecţiei consumatorului, când consumatorul reclamă achiziţionarea unui produs defectuos sau nerespectarea clauzelor contractuale sau garanţiilor; b) dreptul familiei (continuarea căsătoriei, partajul bunurilor comune, exercitarea drepturilor părinteşti şi domiciliul copiilor, etc.); c) în litigiile privind raporturile de vecinătate: posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, ş.a.; d)cauzele de malpraxis, dacă nu există legi speciale care prevăd o alta procedura; e) în litigiile de muncă legate de încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale ale angajaţilor; f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50000 de lei, cu unele excepţii; g) in cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penala se declanşează la plângerea persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, dacă partea vătămată acceptă să participe la şedinţa de mediere împreună cu făptuitorul.

 

17. February 2013 by Diana Gavra
Categories: Actualitate juridică | Tags: | Leave a comment