Servicii

Activitatea cabinetului este orientată, în principal, către domeniul dreptului civil şi dreptului  comercial și se realizează pe baza acumulării unei bogate experienţe atât în dreptul român cât şi în dreptul comunitar (european).

În domeniul dreptului civil, cabinetul oferă asistență în materia contractelor civile (vânzare-cumpărare de imobile, comodat, ipoteca, gaj etc.) respectiv acțiuni în revendicare, acțiuni de partaj, acțiuni în pretenții și orice alte aspecte privind proprietatea. Tot în acest domeniu, cabinetul de avocat Gavra oferă asistență în apărarea demnității persoanei, în succesiuni, în răspunderea civilă delictuală și în toate obligațiile civile.

În domeniul dreptului muncii, cabinetul de avocat Gavra oferă asistență și consultanță în încheierea, încetarea sau modificarea unor contracte individuale sau colective de muncă (inclusiv fișe de post, acord de fidelitate și confidențialitate, etc.) și în proceduri interne precum construirea unui regulament intern, realizarea anchetei administrative sau a unor restructurări de personal.

Un alt domeniu în care clienții  cabinetului sunt asistați este dreptul administrativ, relația cu instituțiile statului: realizarea de parteneriate public-privat,  acțiuni de privatizare, achiziții publice, realizarea și depunerea de memorii și sesizări, acțiuni în contencios administrativ, derularea achizițiilor publice.

Domeniul comercial este, la rândul său, un alt domeniu în care clienții cabinetului de avocat Gavra solicită frecvent asistență. Aspectele din acest domeniu privesc înființarea, funcționarea, fuziunea, divizarea si lichidarea societăților comerciale, încheierea de contracte comerciale (vânzare-cumpărare, închiriere, distribuție, comision, prestări servicii, cesiune de creanță, asociere în participațiune, etc.). De asemenea, alte subdomenii în care este nevoie de asistență sunt activitatea concurenței sau aspecte legate de publicitate, valori mobiliare și bursă, operațiuni de leasing sau franciză.

Fără asistență și consiliere adecvată, activitatea economică a societăților comerciale poate intra sub incidența Codului penal și a legilor speciale (evaziune fiscală, spălare de bani, circulația bunurilor cu regim special, delapidare, deturnare de fonduri). Cabinetul de avocat Gavra asistă clienții pentru evitarea unor suspiciuni și acuzații nefondate.

În dreptul proprietății intelectuale, dezvoltarea societății informaționale și a mediului online pun din ce în ce mai multe probleme. Cabinetul de avocat Gavra oferă consultanță și asistență pentru respectarea proprietății intelectuale: mărci și indicații geografice, înregistrarea și gestionarea drepturilor derivate din marcă, cereri de intervenție în fața autorităților vamale, acțiuni în contrafaceri.

Nu în ultimul rând, managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale prezintă aspecte juridice complexe în care este nevoie de competență și expertiză. Cabinetul de avocat Gavra oferă consultanță în redactarea actelor și contractelor și în proceduri de achiziții publice.

 Clienților li se oferă o varietate de servicii în domeniiile și aspectele sus menționate, de la consultanță și redactare de acte juridice până la asistență și reprezentare în fața tuturor tipurilor de instanțe. În derularea proceselor și litigiilor, clienților li se oferă reprezentare în fața instanțelor de judecată, până la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv. De asemenea, clienților li se oferă reprezentare în fața organelor de urmărire penală, a autorităților, notarilor publici și executorilor judecătorești, a organelor administrației publice locale și centrale, sau a altor instituții de stat. Clienților li se oferă și servicii de detaliu, precum cele de atestare (atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare) sau de mediere în negocierea contractelor și în concilierea părților.